Laddar…

Sveriges Självständiga Järvägsföreningar

Ny Hemsida lanserad på domänen SSJF.se!

Hej!

Ordf. ville att jag skulle skriva några ord om hur fortskridandet går med hemsidan, och som ni kan se är den nu lanserad! Förhoppningsvis till våra medlemmars förtjusning!

Vi kommer snarast med mer information, och under tiden kan ni se den växa fram dag för dag. Jag kommer arbeta halvtid med den i veckorna som kommer. Vår preliminära deadline för lanseringen av de olika avdelningarna är som följer:

  • Forumet (kommer lanseras på forum.ssjf.se, där det är tänkt att våra medlemmar kan diskutera allt som hör museijärnvägen till, kommande aktioner och dokument, omröstningar, information med mera. Vi planerar att ha järnvägsforumet igång denna vår och datum är satt till 1:a Mars 2017.
  • Sociala Medier. Vi tänker oss att vi kör på Facebook och Twitter till att börja med då dessa framförallt är de plattformar där politiker, opinionsbildare och journalister håller till idag. Mycket kol per krona om man säger så. Inte extremt prioriterat med tanke på att vi fortfarande söker en person som kan ägna sig åt detta mer dedikerat. Deadline: Någon gång i sommar, 1:a juni har diskuterats.
  • Sponsor- och annonseringssida. Även om finansieringen för SSJF är tryggad närmsta två åren enbart genom idella medlemsavgifter, så har styrelsen tagit beslut på att vi ska ta in externa sponsorer för att stötta driften av bl.a. hemsida, projekt osv. De håller just nu på att ta fram riktlinjer på hur det ska se ut – vilka typer av företag, kostnader, hantering m.m.

Allt gott!

Mats – er dedikerade webmaster

Leave a Reply