Laddar…

Sveriges Självständiga Järvägsföreningar

Anslutna föreningar

Dessa föreningar är idag anslutna eller har stött SSJF:s arbete genom bidrag eller insatser:

AGJ
Banvakt.se
Bergslagernas Järnvägssällskap
BBV
Böda Skogsjärnväg
Dellenbanan
Engelsberg Norbergs Järnvägshistoriska förening
Föreningen Inlandsbanans Vänner
Föreningen Galtströmståget
Föreningen Landabanan
Malmbanans Vänner
Munkedals Järnväg
Föreningen Veteranjärnvägen
Gotlands Hesselby Järnväg
Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum
Järnvägssällskapet Åmål-Årjäng
 Järnvägarnas museiförening

Stort tack för alla edra insatser, vi ser fram emot ett framgångsrikt 2017 med mycket åsdakommit för järnvägens bästa!

Leave a Reply