Laddar…

Sveriges Självständiga Järvägsföreningar

Vårt uppdrag

Ingen ifrågasätter betydelsen av järnvägen i Sverige, men ändå så är det få maktcentrum som ser det historiska värdet hos de svenska enskilda och offentliga järnvägarna som numera är hårt drabbade av förfall (Detsamma kan iochförsig sägas om den ordinarie svenska näringen också).

Vårt uppdrag kan sammanfattas i orden: vi vill värna vårt gemensamma historiska, kulturella och materiella arv av järnvägar och lok som har en nästan 180- år lång historia i detta avlånga land.

Detta gör vi genom att försöka påverka beslutsfattare på samtliga nivåer i samhället, vare sig det rör sig om näringsliv, stat, kommun eller andra former av stakeholders så vill vi upplysa om vikten av det järnvägskulturrella arvet och försöka stärka dess ställning i Sverige.

Vi delar också ut stödpengar till olika projekt som söker stödja preservation av järnvägar eller återställande av lok. Vi har

Genom ett aktivt arbete både “offline” och online genom vår hemsida och sociala medier så hoppas vi kunna nå ett bättre genomslag.

Vi har nytta av dina kunskaper

Om du tror att just dina egenskaper kan komma till nytta direkt hos oss på SSJF, och inte enbart genom din lokala järnvägsförening, så är du varmt välkommen att höra av dig. Just nu har vi ett särskilt behov av:

  • Personer som har kunskap om marknadsföring via social medier och Google.
  • Redovisning med inrikting på bokföring i föreningar har vi ett skriande beh0v av
  • Preservator (Gärna med erfarenhet av svenska lokomotiv)

Endast styrelseposter är i dagsläget arvoderade – alla instatser härutöver sker på ideell basis. Det kan dock i framtiden tillkomma projektanställningar, men detta är oavhängigt hur det går med våra bidragsansökningar fr. bland annat Allmänna arvsfonden.

 

Leave a Reply